ISODRÄN VARMGRUND ÄR FUKTSÄKER OCH EKONOMISK

Krypgrund eller torpargrund som den också kallas är en utmärkt bra grund om den bara är konstruerad och byggd på rätt sätt. För att denna typ av grund skall fungera måste den vara varm.

Med hjälp av ISODRÄNMETODEN kan du enkelt bygga om din befintliga uteluftsventilerade kalla krypgrund eller bygga en ny fuktsäker varmgrund. En varmgrund med ISODRÄN utan energitillförsel är ett litet steg mot mindre elberoende men ett stort steg för ett friskt hus och sunt boende.

VARM KRYPGRUND ENLIGT ISODRÄNMETODEN

Ovantående är en principskiss och skall inte tolkas som konstruktionsritning.

SÅ HÄR GÖR DU

 • Rengör kryputrymmet från organiskt material.
 • Mögelbekämpa där mögelangrepp finns.
 • Stäng alla ventiler.
 • Täta ventiler och bjälklagsanslutningar mot luftläckage.
 • Fuktskydda grundmurens utsida under mark med ISODRÄN SKIVA och isolera den del som är ovan mark på in eller utsida.
 • Lägg ut åldersbestänig plast på marken, punktera på lågpunkter.
 • Värmeisolera med ISODRÄN SKIVA eller KROSS.
 • Vid behov tillsätt värme med ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT.   

UTELUFTSVENTILERAD KRYPGRUND EN TICKANDE MÖGELBOMB

Varför är en uteluftsventilerad torpargrund en tickande mögelbomb samtidigt som det finns torpargrunder som är 200 år och fuktskadefria? Svaret är enkelt, på vintern fylls krypgrunden med kall luft allt i grunden, mark, grundmurar och bjälklag kyls ned. På sommaren tar sig den varma fuktiga uteluften in genom ventilerna i krypgrunden och kyls ned. Luftens relativa fuktighet blir då extremt hög, ofta över 90 % RF. Mögel- och rötskador kan uppkomma redan när RF är mellan 70-75%.

Det här förloppet pågår under hela sommarhalvåret. Mögelaktiviteten blir normalt störst under perioden juli-september när fuktmängden i luften är störst. Mögeltillväxten minskar vid låga temperaturer under vinterhalvåret. Det kan därför ta många år innan problemen upptäcks.

Den gamla torpargrunden tillfördes dagligen värme även sommartid från spisar och kakelugnar via skorstensstockens fundament. Värmeisoleringen i golvbjälklaget var inte särskilt effektivt vilket gjorde att värmen inomhus överfördes till krypgrunden. Grundmuren hade inga eller väldigt få ventiler så tillströmningen av fuktig luft utifrån minimerades. Luften i grunden blev tillräckligt varm för att ge en låg relativ fukthalt och därmed liten risk för fuktskador. 

När temperaturen i kryputrymmet ökar och temperaturen i marken sjunker skapas en fukthaltsskillnad mellan kryputrymmet och marken. Fukten från kryputrymmet går då genom ISODRÄN SKIVORNA/KROSSEN ned till marken och kondenserar. På så sätt kan man genom att reglera temperaturen i kryputrymmet alltid hålla den relativa fuktigheten under 75 %.

ISODRÄN KRYPGRUND HAR MÅNGA FÖRDELAR

 • Absolut fuktsäker.
 • Minimal fukttillförsel tack vare ISODRÄN SKIVANS kapillärbrytande och dränerande egenskaper vilket hindrar vatten att nå grunden. ISODRÄNS SKIVANS värmeisolerande egenskaper håller utrymmet i krupgrunden varm och hindrar inåtriktad fuktvandring.
 • Maximal uttorkning tack vare att grunden är diffusionsöppen och varm.
 • Inga dyra ventilationsanläggningar som kräver underhåll och kostar pengar att driva.
 • Billig att bygga tack vare litet grundläggningsdjup och att inget skikt av makadam behövs som dränerande lager.

ISODRÄNMETODEN ett fuktsäkert val vid nybyggnation eller renovering av krypgrund.  

Frågor och svar (FAQ)

Är det inte bättre med många ventilationshål i krypgrunden?

Nej, sämre. I en oisolerad krypgrund kyler marken ner luften i kryputrymmet och under den varma årstiden strömmar varm fuktig luft in genom ventilerna och kyls ner. Den relativa fuktigheten stiger till höga nivåer som ger risk för mögelangrepp.

Hur gör jag min krypgrund fuktsäker?

Det bästa sättet att är att höja temperaturen i krypgrunden genom att isolera med ISODRÄN SKIVOR eller KROSS då skapar du en torr varmgrund som dessutom ger varma golv och fungerar som en naturlig avfuktare helt utan driftskostnader.

Hur tjockt lager ISODRÄN behöver jag?

200 mm, du kan välja att isolera tjockare dock aldrig högre upp i kryputrymmet än upp till nederkant av golvbjälklaget. 

Dokument

AVFUKTARE UTAN DRIFTSKOSTNAD

ISODRÄN METODEN i din krypgrund skapar avfuktare på naturens villkor. Varma golv och helt utan driftkostnader, det får du på köpet.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss: